Trang chính

   Sách

   Băng giảng

   Phật Pháp

   Liên kết

 

Thông tin


Lịch trình hoằng pháp của thầy Trí Siêu năm 2023:
 

- Chùa Tịnh Luật
8703 Fairbanks North Houston Rd
Houston, TX 77064
USA
Tel: (713) 856-7802
Ngày 18,19 tháng 3: "Khóa tu an lạc"

- Chùa Phước Huệ
365 Victoria St
Wetherill Park, NSW 2164
Australia
Ngày 7,8,9 tháng 4: Khóa tu Ý Tình Thân
Liên lạc:
Thanh Diệu: +61 407 484 020
Tâm Lộc:    +61 460 023 447
Email:quanchieu02@gmail.com

- Dhamma Home
204 William St
Yagoona, NSW 2199
Australia
Ngày 15/4/23, 10am: Duy Thức Học

- Chùa Minh Giác
564 The Horsley Dr,
Smithfield, NSW 2164
Australia
Ngày 15/4/23, 5pm:
Thước đo người tu

- Thiền Đường Vô Ưu
6 Fraser Rd
Canley Vale, NSW 2166
Australia
Ngày 16/4/23, 10:30am:
Học đạo thông minh

- Bankstown Senior Citizen Centre
7 West Terrace, Bankstown NSW 2200
Australia
Ngày 16/4/23, 3pm:
Tứ vô lượng tâm

- Chùa Nam Hải Phổ Đà
8 Rue Max Frouin Magenta
Nouméa, Nouvelle Calédonie 98000
Ngày 18,19/4/23, 5:30 - 6:30pm: Oan gia, Hạnh phúc

- Chùa Quang Minh
18 Bourke St
Braybrook, VIC 3019
Australia
Ngày 22,23/4/23, 6:30pm: Tu theo Phật là tu làm sao?

- Chùa Linh Sơn
89 Rowe Terrace
Darra, QLD 4076
Australia
Ngày 29/4/23, 7pm: Nguyên nhân khổ đau

- Chùa Phật Đà
36 Deodar St
Inala, QLD 4077
Australia
Ngày 30/4/23, 10am và 7pm: Tu hành căn bản

- Chùa Hải Hội
383 Dufferin Ave
Winnipeg, Manitoba  R2W-2Y2
Canada
Tel: (204) 586-7578

Ngày 17,18 tháng 6: Chết và tái sinh, Bố thí ba la mật

- Chùa Quang Minh
10660 Rosalie Rd
Northglenn, CO 80233
Tel: (303) 350-7252 
Ngày 8,9 tháng 7. Khóa tu và thuyết pháp.

- Thiền viện Tánh Không
Lautenthaler Strasse 2
38644 Hahnenklee
(Goslar)

Germany
Ngày 4-8 tháng 8:
"Khóa Tu Bốn Vô Lượng Tâm"
Khóa tu đã đóng sổ, không nhận ghi danh nữa.
Liên lạc:
Minh Giác: thienmai.de@gmail.com
Thanh Lương: thanhluong03@gmail.com

- Tùng Lâm Linh Sơn
18  Les Bosnages
87290  Rancon
France
Tel: 05.55.60.21.60
Ngày 12-20 tháng 8: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp